របាំងថ្នាំស្ពឹកដែលអាចចោលបាន។

ផលិតផល

របាំងថ្នាំស្ពឹកដែលអាចចោលបាន។

  • របាំងមុខដែលអាចចោលបានដែលអាចបំប៉ោងបាន។

    របាំងមុខដែលអាចចោលបានដែលអាចបំប៉ោងបាន។

    របាំងថ្នាំសន្លប់ដែលអាចចោលបាន គឺជាឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលដើរតួជាចំណុចប្រទាក់រវាងសៀគ្វី និងអ្នកជំងឺ ដើម្បីផ្តល់ឧស្ម័នថ្នាំស្ពឹកអំឡុងពេលវះកាត់។វា​អាច​គ្រប​ច្រមុះ និង​មាត់ ដោយ​ធានា​បាន​នូវ​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការ​ព្យាបាល​ដោយ​ខ្យល់​មិន​រាតត្បាត សូម្បី​តែ​ក្នុង​ករណី​ដកដង្ហើម​តាម​មាត់​ក៏ដោយ។